IT Blog

Thủ thuật

Cách kích hoạt và sử dụng lệnh SSH trên Windows 10

Năm 2015, Microsoft đã thông báo, họ sẽ đưa một máy khách OpenSSH tích hợp sẵn vào Windows. Và cuối cùng họ đã thực hiện được trong bản cập nhật Fall Creators Update của Windows 10. Máy khách SSH bị ẩn trong bản cập nật này. Bây giờ bạn có thể kết nối với một máy chủ Secure Shell từ Windows mà không cần cài đặt PuTTY hoặc bất kỳ phần mềm của bên thứ ba nào khác.

Tuy nhiên đây vẫn là một tính năng beta, do đó bạn có thể sử dụng PuTTY cho đến khi nó trở nên ổn định. Theo trình theo dõi lỗi của dự án trên GitHub, máy khách SSH chỉ hỗ trợ các key ed25519 tại thời điểm này.

Cách cài đặt máy khách SSH của Windows 10

Máy khách SSH là một phần của Windows 10, nhưng đó là một “tính năng tùy chọn” nên không được cài đặt theo mặc định. Để cài đặt, hãy tới Settings > Apps và nhấp vào “Manage optional features” trong Apps & features.

Chọn Manage optional features

Nhấp vào “Add a feature” ở đầu danh sách các tính năng được cài đặt. Nếu đã cài đặt SSH client, nó sẽ xuất hiện trong danh sách này.

Chọn add a feature

Cuộn xuống, click vào tùy chọn “OpenSSH Client (Beta)” và nhấp vào “Install“. Windows 10 cũng cung cấp một máy chủ OpenSSH để người dùng có thể cài đặt nếu muốn chạy một máy chủ SSH trên máy tính. Bạn chỉ nên cài đặt máy chủ OpenSSH nếu thực sự muốn chạy một máy chủ trên máy tính và không kết nối với một máy chủ đang chạy trên một hệ thống khác.

Nhấn vào Install để cài đặt máy khách SSH

Cách sử dụng máy khách SSH của Windows 10

Bây giờ bạn có thể sử dụng máy khách SSH bằng cách chạy lệnh ssh trong cửa sổ PowerShell hoặc Command Prompt. Để mở nhanh cửa sổ PowerShell, nhấp chuột phải vào nút Start hoặc nhấn phím Windows + X và chọn “Windows PowerShell” từ trình đơn.

Để xem cú pháp của lệnh ssh, chỉ cần chạy lệnh dưới đây:

ssh

Nếu thấy thông báo lỗi nói rằng không tìm thấy lệnh, bạn sẽ cần phải đăng xuất và đăng nhập lại. Khởi động lại máy tính cũng có thể khắc phục lỗi này.

Chạy lệnh ssh

Lệnh này hoạt động giống như kết nối với máy chủ SSH qua lệnh ssh trên các hệ điều hành khác như macOS hoặc Linux. Cú pháp của nó, hoặc các tùy chọn dòng lệnh, là giống nhau.

Ví dụ: để kết nối với máy chủ SSH với ssh.example.com bằng tên người dùng “bob”, chạy lệnh sau:

ssh [email protected]

Theo mặc định, lệnh này sẽ kết nối với một máy chủ SSH chạy trên cổng 22. Tuy nhiên, bạn có thể phải kết nối với một máy chủ đang chạy trên một cổng khác. Để kết nối với máy chủ trên cổng cụ thể khác sử dụng lệnh -p. Ví dụ: nếu máy chủ chấp nhận kết nối trên cổng 7777, bạn sẽ chạy:

ssh [email protected] -p 7777

Lệnh chạy trên cổng cụ thể

Giống như các máy khách SSH khác, bạn cần chấp nhận key của máy chủ lưu trữ trong lần kết nối đầu tiên. Sau đó, bạn sẽ có được một môi trường dòng lệnh để chạy các lệnh trên hệ thống từ xa.

Chấp nhận key trong lần kết nối đầu tiên

WordPress Lightbox Plugin
028. 999 68 2 68