Chính sách bảo mật thông tin khách hàng tại PECO

PECO cam kết bảo mật an toàn tuyệt đối với thông tin cá nhân của khách hàng theo chính sách bảo vệ thông tin của doanh nghiệp và các quy định của pháp luật Việt Nam. Cụ thể:

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

– Việc thu thập dữ liệu trên website peco.vn bao gồm: Tên, email, điện thoại, địa chỉ, quy mô công ty. Đây là các thông tin mà PECO cần người dùng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để PECO liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
– Các người dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho PECO về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi thu thập thông tin

Website peco.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
– Cung cấp các dịch vụ, sản phẩm phù hợp đến người dùng;
– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và PECO.
– Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
– Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại peco.vn
– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: PECO có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của PECO.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

– Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.
– Chúng tôi sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến website peco.vn. Khi đó, bên thứ ba có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.
– Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục đích được nêu tại Mục 1 và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.
– Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.
– Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Công Nghệ PECO
Địa chỉ: 3/9 Đường số 1, phường Trường Thạnh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: peco.vn
Hotline: 0963680939
Email: [email protected]

6. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu:

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin để liên lạc, không thu thập bất kỳ thông tin đăng nhập nào của người dùng.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng.

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, thành viên có thể cung cấp các thông tin, chứng cứ liên quan đến việc này theo địa chỉ:
Công ty TNHH Công Nghệ PECO
Địa chỉ: 3/9 Đường số 1, phường Trường Thạnh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: peco.vn
Email: [email protected]
Hoặc gọi điện thoại đến bộ phận CSKH: 028.99968268

Tùy theo mức độ, tính chất của việc khiếu nại mà Bộ phận/đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại sẽ có biện pháp giải quyết cụ thể.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được khiếu nại của thành viên thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.