IT Blog

Nhịp sống số

Cổng WAN của router có phải kết nối với máy tính không?

Cổng WAN (Wide Area Network) của router đóng vai trò là cổng vào các mạng khác, cung cấp một interface cho router để gửi lưu lượng qua. Không nên kết nối máy tính với cổng WAN của router, vì điều này sẽ ngăn dữ liệu vào hoặc thoát khỏi mạng. Thay vào đó, một máy tính nên được kết nối với cổng LAN (Local Area Network) của router, vì các cổng này được dành riêng để xử lý lưu lượng mạng cục bộ.

Các chức năng của router

Router cho phép máy khách trên mạng cục bộ giao tiếp với máy khách trên các mạng khác. Khi một máy khách muốn gửi dữ liệu đến một mạng khác, nó sẽ chuyển tiếp dữ liệu đó đến router của mình. Router kiểm tra địa chỉ IP đích của dữ liệu và chuyển tiếp nó đến một router khác gần với đích đến hơn.

Router cho phép máy khách trên mạng cục bộ giao tiếp với máy khách trên các mạng khác

Router cho phép máy khách trên mạng cục bộ giao tiếp với máy khách trên các mạng khác

Một gói dữ liệu có thể cần phải được chuyển tiếp nhiều lần trong suốt hành trình. Dữ liệu cuối cùng đến với router của mạng đích và được chuyển tiếp đến đúng máy khách cục bộ.

Các cổng trên router

Các cổng mạng router thuộc hai loại chính: WAN và LAN. Cổng WAN luôn được router sử dụng để chuyển tiếp lưu lượng đến các router khác, trong khi cổng LAN được sử dụng để giao tiếp với những máy khách bên trong.

Các cổng mạng router thuộc hai loại chính: WAN và LAN
Các cổng mạng router thuộc hai loại chính: WAN và LAN

Nếu một máy tính được kết nối với cổng WAN bên ngoài của router chứ không phải một trong các cổng LAN, router sẽ chuyển tiếp lưu lượng đến máy tính đó, với suy nghĩ rằng lưu lượng truy cập sẽ rời khỏi mạng. Không có cách nào để máy tính chuyển tiếp dữ liệu, vì vậy lưu lượng sẽ không bao giờ đến đích.

Các loại cổng WAN

Hình dạng của một cổng WAN và những gì có thể kết nối với nó phần lớn phụ thuộc vào loại router được đề cập. Một số router yêu cầu modem ngoài để giao tiếp qua cơ sở hạ tầng công cộng, như đường dây điện thoại hoặc cáp. Trong trường hợp này, cổng WAN có thể sẽ sử dụng cáp Ethernet.

Tuy nhiên, một số router có tính năng modem, cho phép chúng kết nối trực tiếp với các đường dây bên ngoài. Các router này thường có những cổng WAN với cùng kích thước và hình dạng như cổng cắm điện thoại hoặc cổng truyền hình cáp thông thường.

Một số router có 2 cổng WAN
Một số router có 2 cổng WAN

Nhiều cổng WAN

Hầu hết các router trong văn phòng nhỏ hoặc tại nhà chỉ có một cổng WAN duy nhất. Tuy nhiên, một số model router có 2 hoặc nhiều kết nối WAN. Các kết nối WAN này có thể được sử dụng cùng nhau để cải thiện hiệu suất hoặc độ mạnh của mạng.

Ví dụ, hầu hết các router 2 cổng WAN đều hỗ trợ chuyển đổi dự phòng, trong đó một cổng WAN được kết nối với đường dây bên ngoài đang hoạt động và cổng kia được liên kết với một kết nối WAN khác dưới dạng dự phòng.

Khi cần thiết, bạn có thể chuyển đổi cổng WAN thành LAN trên router.

WordPress Lightbox Plugin