IT Blog

Thủ thuật

Enable tài khoản Root trong Ubuntu

Trong Ubuntu có câu lệnh sudo cho phép bạn thực thi bất kì công việc quản trị nào thay thế cho quyền tài khoản root. Nếu bạn dùng một công cụ yêu thích khác của Linux và thực thi bất kì công việc quản trị nào trên nó bạn sẽ hoàn toàn cảm thấy có một chút ép buộc bởi sudo, mặc dù bạn có thể làm bất kì thứ gì như tài khoản root với sudo. Trong trường hợp này bạn có thể enable tài khoản root, được disable mặc định bởi Ubuntu. Chú ý: Điều này có thể gây ra các vấn đề nguy hiểm về bảo mật và không được khuyến khích cho những người mới dùng.

Có hai mức để bạn có thể enable tài khoản root – bằng dòng lệnh và bằng Gnome desktop. Để enable tài khoản root bằng dòng lệnh, bạn chạy câu lệnh sau:

# sudo passwd root

Dòng lệnh này sẽ lập tức yêu cầu điền vào password của bạn, và sau đó điền lại password một lần nữa. Điền đúng password và dòng lệnh với tài khoản root sẽ được bắt đầu.

Để enable tài khoản root trong Gnome, mở file gdm.conf, file này thông thường nằm ở /etc/X11/gdm/gdm.conf và thay đổi điều kiện AllowRoot thành:

AllowRoot=true

Lưu file này lại. Thoát khỏi Gnome và mở lại nó để kích hoạt thiết đặt của bạn.

WordPress Lightbox Plugin