Tổng quan

Là đơn vị đào tạo hàng đầu của Việt Nam, Viện Đào tạo quốc tế FPT rất chú trọng đến chất lượng đào tạo và cơ sở vật chất cho học viên, trong đó quan trọng nhất là hệ thống mạng.

Khách hàng:
FPT Academy
Lĩnh vực:
Giáo dục
Services:
IT Services, Tích hợp hệ thống, Thuê thiết bị
Web:
fpt.edu.vn

Yêu cầu

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, Viện Đào tạo quốc tế FPT đã cần nâng cấp hệ thống mạng của mình, với các yêu cầu như sau:

  • Đáp ứng 1000 người sử dụng đồng thời.
  • Triển khai cùng lúc hệ thống mới cho 5 cơ sở.
  • Hệ thống hiện đại, không lạc hậu trong ít nhất 3 năm.
  • Dễ dàng nâng cấp và mở rộng thêm.
  • Hạn chế chi phí ban đầu và vận hành.
  • Có dịch vụ vận hành đảm bảo chất lượng hệ thống

Giải pháp

Với các yêu cầu trên của khách hàng, chúng tôi nhận thấy vô cùng phù hợp với dịch vụ IT Services và cho thuê thiết bị của chúng tôi.

Để đáp ứng được chất lượng như mong muốn, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi đã thiết kế và triển khai toàn bộ hệ thống dựa trên phần core của Cisco và tối ưu hóa từng điểm nhỏ.

Kết quả

Đã đáp ứng đúng nhu cầu của Viện đào tạo quốc tế FPT, với chi phí vô cùng hợp lý, tiết kiệm.

Và hiện tại Viện đào tạo quốc tế FPT là một trong những khách hàng thân thiết nhất của chúng tôi.