Tổng quan

Blue Star Group là một công ty outsource kế toán hàng đầu tại tỉnh Bến Tre.

Với quy mô và tính chất công việc cần tính chính xác tuyệt đối như thế, Blue Star Group có yêu cầu rất khắc khe đối với phần mềm của mình.

Khách hàng:
Blue Star Group
Lĩnh vực:
Tài chính
Dịch vụ:
Phần mềm
Via:
Blue Star

Yêu cầu

 • Bám sát thông tư 200 do bộ tài chính ban hành, phần mềm sẽ giải quyết được tất cả những nội dung yêu cầu của thông tư 200.
 • Lên được bảng cân đối kế toán, kết chuyển, thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo kế toán toàn tập.
 • Quản lý thu chi – công nợ.
 • Quản lý xuất nhập tồn kho.
 • Quản lý các sổ kế toán.
 • Báo cáo doanh thu.
 • Phân quyền và bảo mật hệ thống.

Giải pháp

 • Áp dụng qui trình phát triển phần mềm Agile-Scrum để thực hiện.
 • Đọc hiểu thông tư 200.
 • Tìm hiểu và học kỹ nghiệp vụ kế toán.
 • So sánh lý thuyết thông tư 200 với cách làm thực tế của kế toán và cơ quan thuế.

Kết quả

Dự án hoàn thành giúp cho Blue Star Group quản lý hàng trăm doanh nghiệp một cách thống nhất, trơn tru, hiệu quả và đúng theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều này khiến cho Blue Star Group vô cùng hài lòng, và hiển nhiên trở thành một khách hàng thân thiết tiêu biểu cho mảng phần mềm của Peco.