IT Blog

Nhịp sống số

Sự khác biệt giữa TCP/IP và Ethernet

Khi nói đến các giao thức, một trong những câu hỏi thường xuyên nhất được đặt ra nhất là về sự khác biệt giữa Ethernet và TCP/IP. Đối với một người không quen thuộc với chủ đề này, việc phân biệt sẽ rất khó.

Trong cuộc sống hàng ngày, khi kết nối PC với mạng, bạn cần cắm cáp vào card Ethernet. Tuy nhiên, để truy cập web, bạn phải cấu hình cài đặt TCP/IP của mình.

TCP/IP

TCP/IP là viết tắt của Transmission Control Protocol/Internet Protocol
TCP/IP là viết tắt của Transmission Control Protocol/Internet Protocol

Viết tắt của Transmission Control Protocol/Internet Protocol, TCP/IP là một tiêu chuẩn mạng, cụ thể là một giao thức, xác định cách các thông điệp (dữ liệu) được định tuyến từ đầu này đến đầu kia của mạng. TCP/IP mô tả các quy tắc phân chia thông điệp thành những phần nhỏ, được gọi là gói tin, cung cấp địa chỉ cho mỗi gói tin, kiểm tra và phát hiện lỗi, sắp xếp trình tự các gói tin, kiểm soát luồng thông tin dọc theo mạng.

TCP/IP được coi là một tiêu chuẩn mạng cho việc giao tiếp qua Internet. Do đó, tất cả các máy chủ trên Internet đều tuân theo những quy tắc được xác định trong tiêu chuẩn này. Quá trình giao tiếp qua Internet cũng sử dụng các tiêu chuẩn khác, chẳng hạn như tiêu chuẩn Ethernet.

Khi một máy tính gửi dữ liệu qua Internet, dữ liệu được chia thành các gói. Mỗi gói chứa dữ liệu, cũng như người nhận (đích), nguồn gốc (người gửi) và thông tin trình tự được sử dụng để tập hợp lại dữ liệu tại đích. Mỗi gói tin di chuyển theo đường dẫn riêng lẻ nhanh nhất có sẵn đến máy tính của người nhận thông qua thiết bị liên lạc được gọi là router.

Ethernet

Ethernet là công nghệ truyền thống để kết nối các thiết bị trong mạng
Ethernet là công nghệ truyền thống để kết nối các thiết bị trong mạng

Ethernet là công nghệ truyền thống để kết nối các thiết bị trong mạng cục bộ có dây (LAN) hoặc mạng diện rông (WAN), cho phép chúng giao tiếp với nhau thông qua một giao thức – một bộ quy tắc hoặc ngôn ngữ mạng chung. Cáp Ethernet là hệ thống dây vật lý được bọc ngoài để truyền dữ liệu.

Ethernet/IP sử dụng cơ sở hạ tầng Ethernet để quản lý kết nối giữa các thiết bị tự động hóa khác nhau như robot, PLC, cảm biến, CNC và các máy công nghiệp khác. Nó được quản lý bởi Open DeviceNet Vendors Association (ODVA) và dựa trên Common Industrial Protocol (CIP). Ethernet/IP rất mạnh mẽ, nhưng cũng rất phức tạp.

Sự khác biệt giữa TCP/IP và Ethernet

Phân biệt TCP/IP và Ethernet không phải là điều dễ dàng với bất kỳ ai
Phân biệt TCP/IP và Ethernet không phải là điều dễ dàng với bất kỳ ai

Sự khác biệt giữa TCP/IP và Ethernet là TCP/IP mô tả các quy tắc phân chia thông điệp thành những phần nhỏ, cung cấp địa chỉ, kiểm tra và phát hiện lỗi, theo dõi và kiểm soát trình tự truyền gói tin. Trong khi Ethernet là một tiêu chuẩn mạng quy định không có máy tính hoặc thiết bị trung tâm nào trên mạng (node) phải kiểm soát thời điểm dữ liệu có thể được truyền đi. Mỗi node cố gắng truyền dữ liệu khi nó xác định mạng có thể nhận thông tin liên lạc.

Ethernet là một công nghệ cục bộ, một giao thức cho Network Layer trong TCP/IP stack. Nó mô tả cách các thiết bị nối mạng có thể định dạng dữ liệu để truyền đến những thiết bị mạng khác trên cùng một segment mạng và làm thế nào để đưa dữ liệu đó ra trên kết nối mạng.

Mặt khác, TCP/IP là một bộ giao thức được sử dụng trong các lớp OSI để kết nối mạng hiệu quả giữa mỗi lớp. TCP/IP cho phép hai hệ thống giao tiếp với nhau và chức năng này hoàn toàn độc lập với kiến trúc cơ bản trên cả hai hệ thống.

WordPress Lightbox Plugin