Thủ thuật

Cách cài đặt Deep Freeze

Hoàn thành các bước sau để cài đặt Deep Freeze Standard.

Lưu ý: Tất cả các tiện ích nền và phần mềm diệt virus nên được vô hiệu hóa và tất cả các ứng dụng phải được đóng trước khi cài đặt. Các chương trình này có thể can thiệp vào quá trình cài đặt, có thể dẫn đến Deep Freeze không hoạt động chính xác.

Cài đặt Deep Freeze Standard như thế nào?

 1. Tải Deep Freeze Standard và nhấp đúp vào DFStd.exe để bắt đầu quá trình cài đặt. Màn hình sau sẽ xuất hiện:
Giao diện cài đặt Deep Freeze Standard
Giao diện cài đặt Deep Freeze Standard

2. Nhấp vào Next. Chọn I agree to the terms in the License Agreement. Nhấp vào Next một lần nữa.

Chọn I agree to the terms in the License Agreement
Chọn I agree to the terms in the License Agreement

3. Nhập License Key (key cấp phép) hoặc chọn hộp kiểm Use Evaluation để cài đặt Deep Freeze trong Evaluation mode. Thời gian đánh giá kết thúc sau 30 ngày kể từ ngày cài đặt. Liên hệ Faronics để mua key cấp phép. Nhấp vào Next.

Chọn hộp kiểm Use Evaluation
Chọn hộp kiểm Use Evaluation

4. Chọn các ổ đĩa từ danh sách hiển thị. Bấm vào Next.

Chọn các ổ đĩa từ danh sách hiển thị
Chọn các ổ đĩa từ danh sách hiển thị
 • Keep newly discovered hard disk drives Thawed – Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn giữ cho các ổ cứng mới phát hiện ở trạng thái Thawed. Các thay đổi thực hiện đối với những ổ cứng mới phát hiện sẽ được giữ lại.
 • Always Thaw External Hard Drives – Tùy chọn này có hai hộp kiểm, USB và IEEE 1394 (FireWire) và cả hai hộp kiểm được chọn theo mặc định. Điều này đảm bảo rằng ổ cứng IEEE 1394 (FireWire) hoặc USB luôn ở trạng thái Thawed. Nếu USB và/hoặc ổ cứng IEEE 1394 (FireWire) bị xóa, ổ sẽ ở trạng thái Frozen hoặc Thawed theo ký tự mà mỗi ổ gắn vào trong màn hình Frozen Drives. Ổ đĩa mạng và ổ di động (đĩa mềm, memory key, CD-RW, v.v…) không bị ảnh hưởng bởi Deep Freeze và do đó không thể bị rơi vào trạng thái Frozen.

Lưu ý: Khi cài đặt Deep Freeze, tùy chọn Always Thaw External Hard Drives (USB và IEEE 1394/FireWire) được chọn theo mặc định.

5. ThawSpace là một phân vùng ảo có thể được sử dụng để lưu trữ các chương trình, lưu file hoặc tạo những thay đổi vĩnh viễn. Tất cả các file lưu trữ trong ThawSpace được giữ lại sau khi khởi động lại, thậm chí nếu máy tính bị đóng băng. ThawSpace có thể được tạo trên một ổ được cấu hình ở trạng thái Frozen hoặc Thawed. Chọn hộp kiểm Create ThawSpace.

Tạo ThawSpace
Tạo ThawSpace

Để tạo một ThawSpace hoặc nhiều ThawSpaces, hãy hoàn thành các bước sau:

 • Chọn Drive Letter. Chữ cái có sẵn tiếp theo sẽ tự động được sử dụng nếu ký tự ổ đĩa được chọn đã tồn tại trên máy tính khi cài đặt Deep Freeze. Drive Letter không được giống với Drive Host.
 • Nhập Size. Đây là kích thước của ThawSpace. Kích thước tối đa là 1024GB và kích thước tối thiểu là 16MB.
  • Nếu bạn chọn kích thước nhỏ hơn 16MB, ThawSpace sẽ được đặt thành 16MB.
  • Nếu bạn chọn kích thước lớn hơn 1024GB (1TB), ThawSpace được đặt thành 1024GB (1TB).
 • Chọn đơn vị lưu trữ ThawSpace tính bằng MB hoặc GB.
 • Chọn Host Drive.
  • Host Drive là ổ đĩa nơi ThawSpace được tạo.
  • Bộ nhớ cần thiết cho ThawSpace được sử dụng từ tổng bộ nhớ có sẵn trên Host Drive.

Lưu ý: Khi cài đặt Deep Freeze, các ThawSpaces hiện có được giữ lại theo mặc định.

 • Chọn Visible hoặc Hidden từ menu drop-down Visibility.
  • Nếu bạn chọn Visible, ổ sẽ hiển thị trong Windows Explorer.
  • Nếu bạn chọn Hidden, ổ sẽ không hiển thị trong Windows Explorer.
  • Tuy nhiên, ổ ẩn có thể được truy cập bằng cách nhập ký tự ổ đĩa trong Start > Run, giao diện Windows Explorer hoặc Windows Command Line.

6. Nhấp vào Install để bắt đầu cài đặt.

Máy tính khởi động lại ngay sau khi quá trình cài đặt hoàn tất.

Chúc bạn thực hiện thành công!

WordPress Lightbox Plugin
028. 999 68 2 68