IT Blog

Thủ thuật

Cách cài Webex cho Linux

Webex hiện có sẵn cho Linux. Cộng đồng và người dùng Linux có thể sử dụng Webex để mang đến cho bạn tính năng nhắn tin, họp và gọi điện trực tiếp trong môi trường làm việc và giáo dục.

Tất cả các khả năng cốt lõi của Webex trong một ứng dụng đều được hỗ trợ để giúp bạn cộng tác liền mạch. Những điều này chỉ là khởi đầu. Hỗ trợ gọi điện nâng cao và trải nghiệm cuộc họp đầy đủ tính năng sẽ được bổ sung trong các bản phát hành sắp tới.

Tính năng đã được hỗ trợ

Sau đây là một số tính năng được hỗ trợ:

 • Tạo không gian và nhóm để cộng tác
 • Đọc và đăng tin nhắn
 • Thêm phím tắt cho trang web
 • Gọi điện trực tiếp với đồng nghiệp để nhanh chóng kết nối
 • Lên lịch và tham gia các cuộc họp Webex

Tính năng sắp có cho Linux

 • Gọi nâng cao với Unified CM
 • Trải nghiệm cuộc họp đầy đủ tính năng
 • Quản lý nội dung doanh nghiệp
 • Whiteboard
 • Loại bỏ tiếng ồn xung quanh
 • Chú thích

Các bản phân phối Linux được hỗ trợ

Webex hỗ trợ các distro sau:

 • Ubuntu 18.04 và Ubuntu 20.04
 • CentOS/RHEL 8.2 và 8.3

Cài đặt Webex cho Linux

Ubuntu

Dòng lệnh

Đầu tiên, bạn phải tải xuống gói .deb mới nhất. Hãy truy cập trang tải xuống Webex và chọn Linux (.DEB).

Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy chuyển đến phần tải xuống, làm cho file thực thi được và chạy gói .deb:

$ cd /home/your-home-dir/Downloads
$ chmod 777 Webex.deb
$ sudo dpkg -i Webex.deb

GUI

Cài đặt Webex từ GUI trong Ubuntu 21.04.

Bắt đầu webex từ GUI trên Ubuntu 21.04
Bắt đầu webex từ GUI trên Ubuntu 21.04
Thoả thuận cấp phép Webex
Thoả thuận cấp phép Webex

Sau khi cài đặt, hãy vào phần ứng dụng và tìm kiếm webex. Sau khi bắt đầu khởi chạy, Webex sẽ yêu cầu bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện cấp phép. Chọn Agree.

Màn hình chào mừng Webex
Màn hình chào mừng Webex

Red Hat

1. Truy cập http: //webex.com/downloads.html để tải xuống ứng dụng.
2. Cài đặt ứng dụng từ dòng lệnh:

sudo yum localinstall Webex.rpm

Xác nhận chữ ký

Ubuntu

1. Nhập public key:

gpg --import webex_public.key

2. Cài đặt gói dpkg-sig:

sudo apt-get install dpkg-sig

3. Kiểm tra chữ ký mật mã:

dpkg-sig --verify Webex.deb

Red Hat

Admin (Quản trị viên) có thể xác minh các chữ ký mật mã, key webex_public.key có sẵn với gói trên trang tải xuống.

1. Nhập key:

sudo rpm --import webex_public.key

2. Xác minh chữ ký:

rpm --checksig Webex.rpm

Xóa ứng dụng Webex

Ubuntu

sudo apt-get remove webex

Red Hat

sudo yum remove webex

Chúc bạn thực hiện thành công!

WordPress Lightbox Plugin