IT Blog

Thủ thuật

Cách dùng Fresh Start trên Windows 10 để đưa máy về trạng thái cài đặt ban đầu

Bản cập nhật May 2020 Update cho Windows 10 đã di chuyển tính năng Fresh Start, cho phép bạn cài đặt lại Windows trong khi gỡ bỏ mọi phần mềm bloatware do nhà sản xuất cài đặt trên laptop hoặc máy tính để bàn của bạn. Nó không còn là một phần của ứng dụng Windows Security nữa.

Bạn có thể tìm thấy Fresh Start được tích hợp trong tính năng Reset Your PC của Windows 10. Nó không còn được gọi là Fresh Start nữa và bạn phải bật một tùy chọn đặc biệt để gỡ cài đặt bloatware trong khi reset lại PC về trạng thái mặc định của nhà sản xuất.

Để bắt đầu, hãy đi tới Settings > Update & Security > Recovery. Nhấp vào Get started trong Reset This PC.

Nhấp vào Get started trong Reset This PC

Nhấp vào Get started trong Reset This PC

Chọn Keep my files để giữ các file cá nhân trên PC hoặc Remove everything để loại bỏ chúng. Dù bằng cách nào, Windows sẽ xóa các ứng dụng và cài đặt đã thực hiện của bạn.

Cảnh báo: Hãy chắc chắn rằng bạn đã sao lưu các file quan trọng của mình trước khi nhấp vào Remove everything.

Chọn Keep my files để giữ các file cá nhân trên PC hoặc Remove everything để loại bỏ chúng
Chọn Keep my files để giữ các file cá nhân trên PC hoặc Remove everything để loại bỏ chúng

Tiếp theo, hãy chọn Cloud download để tải xuống các file cài đặt Windows 10 từ Microsoft hoặc Local reinstall để sử dụng các file cài đặt Windows trên PC.

  • Cloud Download phù hợp hơn nếu bạn có kết nối Internet nhanh, nhưng PC sẽ phải tải xuống vài gigabyte dữ liệu.
  • Local Reinstall không yêu cầu tải xuống, nhưng nó có thể thất bại nếu cài đặt Windows bị hỏng.
Chọn Cloud download hoặc Local reinstall
Chọn Cloud download hoặc Local reinstall

Trên màn hình Additional settings, nhấp vào Change settings.

Nhấp vào Change settings
Nhấp vào Change settings

Đặt tùy chọn Restore preinstalled apps? thành No. Khi tùy chọn này bị vô hiệu hóa, Windows sẽ không tự động cài đặt lại các ứng dụng mà nhà sản xuất vào PC.

Lưu ý: Nếu tùy chọn Restore preinstalled apps? không xuất hiện ở đây, PC của bạn không có bất kỳ ứng dụng nào được cài đặt sẵn. Điều này có thể xảy ra nếu bạn tự cài đặt Windows trên PC hoặc nếu trước đó bạn đã gỡ bỏ các ứng dụng được cài đặt sẵn khỏi PC.

Đặt tùy chọn Restore preinstalled apps? thành No
Đặt tùy chọn Restore preinstalled apps? thành No

Nhấp vào Confirm và tiếp tục quá trình Reset This PC.

Nhấp vào Confirm
Nhấp vào Confirm

Bạn sẽ nhận được bản cài đặt Windows “sạch” mà không có bất kỳ ứng dụng nào do nhà sản xuất cài đặt làm lộn xộn hệ thống.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

WordPress Lightbox Plugin