Hệ thống mạng wifi:

- Tốc độ cao

- Quản lý tập trung

Hệ thống camera:

- Quản lý tập trung

- Lưu trữ Full HD: 2 tháng

Đường truyền internet băng thông rộng

Website:

- Chuẩn SEO

- Đã bao gồm Hosting và Domain

Tổng đài điện thoại VoIP

Cloud Server chất lượng cao

Nhân viên IT hỗ trợ

PECO - Combo 1

6 triệu

/Tháng


(Phù hợp doanh nghiệp dưới 10 nhân viên)

Đáp ứng:

- 2 phòng làm việc

- 100 kết nối đồng thời


2 mắt full HD

01


10 máy nhánh

PECO - Combo 2

9 triệu

/Tháng


(Phù hợp doanh nghiệp 20 nhân viên / cần internet tốc độ cao)

Đáp ứng:

- 4 phòng làm việc

- 200 kết nối đồng thời


4 mắt full HD

02


20 máy nhánh

ONDEMAND

Liên hệ


Theo yêu cầu 


Theo yêu cầu 

Theo yêu cầu 


Theo yêu cầu 

Theo yêu cầu 

Theo yêu cầu 

Theo yêu cầu TƯ VẤN:

- Định hướng CNTT

- An toàn dữ liệu

Chuyển đổi số

XÂY DỰNG:

Thiết kế hệ thống

- Xây dựng hệ thống

QUY TRÌNH:

- Quy định CNTT

- Sử dụng CNTT

KHẮC PHỤ SỰ CỐ:

- Sự cố mạng

- Sự cố máy tính

HƯỚNG DẪN:

- An toàn dữ liệu

- Office cơ bản

- Tuyệt đỉnh PowerPoint

PHỐI HỢP:

- Làm việc với đối tác liên quan. (*)

TÀI NGUYÊN:

- Tổng đài VoIP

- Cloud Server

PECO - IT 1

3 triệu

/Tháng

10 máy

PECO - IT 2

6 triệu

/Tháng

20 máy

PECO - IT 3

9 triệu

/Tháng

40 máy