IT Blog

Thủ thuật

THẾ NÀO LÀ EMAIL AN TOÀN

Thế nào là một email an toàn

  1. Địa chỉ IP không bị blacklisted

Blacklist (danh sách đen) là danh sách IP hoặc domain bị đánh dấu là nguồn spam của các tổ chức thống kê các server gửi spam

  1. Mail Server không được cho phép Open Relay Access

Open Relay là chế độ của một mail server cho phép bất kỳ mail account nào (kể cả không nằm trong domain do mail server quản lý) sử dụng mail server đó để gửi mail tới server khác (domain khác)

  1. Server cần phải có hệ thống AntiSpam – AntiVirus

AntiSpam dùng để lọc thư rác

AntiVirrus dùng để quét Virus email.

  1. Mail server phải có A Record

Record này sẽ chứa giá trị là địa chỉ IP của nhà cung cấp host mà bạn cần trỏ đến và cái địa chỉ IP phải là địa chỉ IPv4 (tức là dãy số tự nhiên 32-bits). Ngoài ra còn có một record tương tự tên AAAA dùng cho địa chỉ IPv6 (tức dãy ký tự 128-bits)

  1. Mail server phải có MX Record

MX là chữ viết tắt của Mail Exchanger, tức là một record dùng để thiết lập địa chỉ dịch vụ email được sử dụng dựa trên tên miền này

  1. Mail server phải có Reverse DNS/PTR Record:

Ptr Record là viết tắt của Point Record còn được gọi là bản ghi ngược. Một bản ghi PTR thực hiện việc ánh xạ một địa chỉ IP đến một tên miền

  1. Mail server phải có SDF Record

SPF Record (Sender Policy Framework), là cấu hình mở rộng hỗ trợ cho giao thức gởi mail (SMTP). SPF cho phép nhận dạng , chứng thực và loại bỏ những nội dung mail từ địa chỉ mail giả mạo (spam)

WordPress Lightbox Plugin